Kvantna analiza stanja organizma

Najsavremenija tehnologija bazirana na kvantnoj medicini koristeći magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela – otkriva i analizira informacije o psihofizičkom stanju organizma, koje mogu da ukažu na neka oboljenja mnogo pre nego što se manifestuju na fizičkom nivou.
Bez vađenja krvi, zračenja i neprijatnih ispitivanja, dobija se za samo 1 min kompletna analiza stanja organizma (kardiovaskularni sistem, funkcija organa za varenje, jetre, pankreasa, bubrega, pluća, reproduktivnih organa, nivo šećera u krvi, minerala, vitamina, aminokiselina, toksina, stanje kože, mozga, endokrinog i imunog sistema).
U skladu sa rezultatima analize dobijaju se osnovne preporuke o načinu ishrane, fizičke aktivnosti i suplemenata koji će nadomestiti deficite u organizmu.
Naš lekar će vam nakon pregleda pružiti savet o korekcijama potrebnim da biste poboljšali svoje zdravlje, povećali nivo svoje energije, sprečili nastanak bolesti i podmladili organizam. U skladu sa rezultatima koje dobijete znaćete šta treba da poboljšate kada je u pitanju pravilna ishrana, fizička aktivnost koja je najbolja za vas i sve dodatke koji će nadomestiti nedostatke nekih materija u organizmu.

Po kom principu radi?

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, diferenciraju i umiru, ali se i neprestano regenerišu kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija, a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelji stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd.
Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma.
Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvan jezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma.
Energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti.
Quantum Resonance Magnetic Analyser koristeći kvantnu medicinu kao osnovu, primenjuje naprednu elektronsku opremu za prikupljanje najtananijih elektromagnetnih signala u potrazi za abnormalnostima u radu organa ljudskog tela.

Trajanje: 40 minuta

Cena: 3500din.